PLÁNOVANÉ AKCE

27. července 2008 v 15:34

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

Denní výcvikový seminář s Ivetou Skalickou, ZKO Sudkov | 28.10. 2009 | ~

ROK 2008

Klubová výstava retrieverů Brno | 20. - 21.9. 2008 | ~